Search Aurora's site

RAID Array Recovery Stockholm, Göteborg och Malmö. RAID Rekonstruktion Experter och Raid Recovery Experter. Raid Array Krasch

RAID Array Data Recovery Experter Stockholm 24/7


Aurora Data Recovery kan hjälpa företag och myndigheter med akut RAID Rekonstruktion
Att välja ett RAID Recovery Team

Ett RAID server haveri eller en RAID Server krasch behöver inte vara en katastrof. Aurora, med över 36 års erfarenhet av att rädda data från RAID servrar, har hjälpt tusentals företag världen över att få tillbaka viktig data från skadade RAID Arrays, RAID servers, Moln servers med mera.

RAID-återställning är ofta en mycket mer intensiv och tidskrävande process än dataåterställning i hårddisken, och för många företag är insatserna mycket högre. Om du behöver filer från en webbserver eller annan missionskritisk enhet kan du inte ha råd att lita på dina data till ett oerfaren teknik team.

Vi erbjuder RAID-dataåterställning för alla typer av enheter och vårt team har många års erfarenhet av varje RAID-nivå och tillverkare. Denna erfarenhet spelar en viktig roll i vår framgång; inga RAID-fall är identiska och skillnader i hårdvara och programvara behöver noggrant hanteras. Kloner skapas alltid först och efterföljande arbete görs med hjälp av dessa. Annars kan mindre erfarna ingenjörer eller laboratorier med mindre noggranna förfaranden oavsiktligt orsaka ytterligare korruption och skador på media, vilket kan leda till permanenta förluster.

  • Behöver du expert hjälp med RAID recovery efter en RAID Server Haveri?
  • Har sprängning eller annan olycka orsakat ett RAID server Haveri?
  • Söker du akut hjälp med RAID recovery eller datarekonstruktion för att din RAID backup har kraschat eller havererat?
  • Behöver du återskapa data från en trasig RAID?


RAID 0

Aurora Raid 0 Räddning StockholmRAID 0 består av stripning, men ingen spegling eller paritet. Jämfört med en JBOD (en sträckt volym) är kapaciteten för en RAID 0-volym densamma; det är summan av kapaciteten hos diskarna i uppsättningen. Men eftersom stripning distribuerar innehållet i varje fil tvärsöver alla diskar i uppsättningen, orsakar fel på en av dessa diskar att alla filer, hela RAID 0-volymen, förloras. I en bruten spannad volym bevarar åtminstone filerna på de fungerande diskarna. Fördelen med RAID 0 är att genomströmningen av läsnings- och skrivoperationer till en fil multipliceras med antalet diskar eftersom det, till skillnad från spända volymer, läs- och skriv görs samtidigt. Den mycket tveksamma kostnadsbesparing resulterar i en fullständig sårbarhet för felaktigheter.

RAID 1

Återskapa Raid 1 StockholmRAID 1 består av dataspegling, utan paritet eller stripning. Data skrivs identiskt till två enheter, vilket ger en "speglad uppsättning" av enheter. Således kan varje läsförfrågan betjänas av vilken som helst enhet i uppsättningen. Om en förfrågan sänds till varje enhet i uppsättningen kan den betjänas av den enhet som åtkomst till data först (beroende på söktid och rotationsfördröjning), vilket förbättrar prestanda. Hållbar läsning, om styrenheten eller mjukvaran är optimerad för den, närmar sig summan av genomströmningar för varje enhet i uppsättningen, precis som för RAID 0. Den faktiska läshastighet för de flesta RAID 1-implementeringar är långsammare än den snabbaste enheten. Skriv genomströmning är alltid långsammare eftersom varje enhet måste uppdateras, och den långsammaste enheten begränsar skrivprestanda. Arrayen fortsätter att fungera så länge som minst en enhet fungerar.

RAID 4

Raid 4 Recovery StockholmRAID 4 består av block-level striping med dedikerad paritet på en särskild parity drive. Denna nivå användes tidigare av NetApp, men har nu i stor utsträckning ersatts av en egenutvecklad implementering av RAID 4 med två paritetsdiskar, kallad RAID-DP. Den främsta fördelen med RAID 4 över RAID 2 och 3 (som är sällan använt) är I/O-parallellitet: i RAID 2 och 3 krävs en enkel I/O-operation för att läsa hela gruppen av datadrivningar, medan i RAID 4 används en I/O-läsoperation som behöver inte spridas över alla hårddiskar. Som ett resultat kan fler I/O-transaktioner utföras parallellt, vilket förbättrar prestandan hos mindre överföringar.

RAID 5

Återställa Raid 5 StockholmRAID 5 består av block-level striping med fördelad paritet. Till skillnad från i RAID 4 distribueras paritetsinformation bland enheterna. Det förutsätter att alla enheter, men en är närvarande för att fungera. Vid fel på en enda enhet kan följande läsningar beräknas från den fördelade pariteten så att ingen data förloras. RAID 5 kräver minst tre diskar.

I jämförelse med RAID 4 utmärker RAID 5: s fördelade paritet spänningen i en dedikerad paritetsdisk bland alla RAID-medlemmar. Dessutom ökar skrivprestandan, eftersom alla RAID-medlemmar deltar i betjäning av skrivförfrågningar. Även om det inte kommer att vara lika effektivt som en RAID 0-inställning, eftersom paritet fortfarande måste skrivas är det inte längre en flaskhals.

RAID 6

Aurora Raid 6 Recovery StockholmRAID 6 består av block-level striping med dubbelfördelad paritet. Dubbelparitet ger feltolerans upp till två felaktiga enheter. Detta gör större RAID-grupper mer praktiska, särskilt för hög tillgänglighetssystem, eftersom stora enheter tar längre tid att återställa. RAID 6 kräver minst fyra diskar. Precis som med RAID 5 resulterar ett fel i en enda enhet i minskad prestanda för hela arrayen tills den felaktiga enheten har ersatts. Med en RAID 6-grupp, med användning av enheter från flera källor och tillverkare, är det möjligt att mildra de flesta problem som hör samman med RAID 5. Ju större hårddiskkapaciteten är och större array-storlek blir desto viktigare blir det att välja RAID 6 i stället för RAID 5.Aurora kan rädda din viktiga filer till följd av en kraschade Raid. - året runt!

Aurora Räddar Data från Kraschade RAID Servrar

Raid Array Recovery
Repererar NAS RAID, NAS Recovery, Mälmö, Göteborg, Danderyd. Rädda NAS, Trasig RAID, återskapa data från RAID, återskapa raderade filer , rädda data från RAID, datarekonstruktion RAID, rädda data från Netgear, återskapa data Seagate BlackArmor NAS, rädda BlackArmor NAS, trasig network attatched storage, BlackArmor NAS krasch, Buffalo NAS data recovery, Synology NAS recovery, Qnap data recovery, Netgear ReadyNAS Duo krasch, Stockholm Göteborg Malmö, cloud storage, nas server, buffalo nas, seagate goflex, Seagate barracuda, network attached storage, readynas, storage devices, synology nas, nas storage, nas drive, nas synology, seagate external hard drive, seagate central, qnap nas, san storage, data storage, seagate freeagent goflex, seagate hard drive, netdisk, storage server, network storage, netgear nas, network drive, seagate goflex home, network hard drive, nas system, seagate nas, linux nas, home nas, nas buffalo, dlink nas, synology ds211j, wd nas, nas hdd, nas qnap, western digital nas, lacie nas, freeagent goflex, direct attached storage, nas linux, network storage device, seagate blackarmor nas 220, nas netgear, dell nas, home network storage, data storage devices, linksys nas200, sas storage, seagate barracuda 7200, usb nas, nas ssd, ssd nas, synology ds411, synology ds411j, nas media server, qnap turbo nas, san server, synology ds211, seagate dockstar, seagate blackarmor nas 110, server nas, nas usb, nas cloud, 2tb nas, seagate blackarmor nas 200, blackarmor nas 440, drobo nas, storage nas, nas disk, nas 2tb, blackarmor nas 110, blackarmor, nas network, iscsi storage, mini nas, nas seagate, nas raid 1, nas iscsi, nas network attached storage, seagate nas 220, nas raid 5, network access storage, nas for mac, seagate blackarmor nas 440, seagate barracuda xt, san storage area network, network area storage, seagate drive, nas systems, blackarmor nas, nas western digital, linux nas server, seagate mac, home nas server, ibm nas, nas hp, seagate black armor, synergy nas, storage iomega, 4tb seagate, raid 5 nas, network attached storage nas, soho nas, 2.5 nas, network storage server, seagate goflex 2tb, nfs nas, hp nas storage, seagate nas 110, seagate blackarmor nas, linksys network storage link, network attached storage mac, blackarmor nas 440, seagate blackarmor nas 400, nas 220.